Kryptovalutor och mitt intresse för dem

Kryptovalutor och mitt intresse för dem

Jag har alltid haft ett intresse för ekonomi. Redan som barn älskade jag nationalekonomi. Ja, det är ett ämne man inte hade trott att något barn hade tyckt vara intressant, men det var efter att far min förklarade ett nationalekonomiskt fenomen (som jag tror att han precis hade bekantat sig med), som jag fick upp ögonen för nationalekonomi och ville veta mer.

Det var Maynard Keynes teorier, med andra ord Keynesiansk ekonomi. När man först lär sig om inflation, och att för mycket pengar gentemot produktivitet är en fara, så tar man det för givet. När man sedan lär sig om Keynesiansk ekonomi så blir man lite paff. Hur kan man trycka pengar för att gräva sig ur en ekonomisk kris? Om allting på marknaden helt plötsligt tappar värde och folk säljer allt de har för att få sina pengar i kontant, hur löser man detta genom att trycka mer pengar och artificiellt bygga värde i marknaden? Jo, det är en lösning. En kontroversiell och komplicerad sådan, men det är en lösning. Innan Keynes utvecklade sina teorier fanns det inga lösningar, och man hade kriser som de tidiga Amerikanska börskriserna. Eller till och med de gamla kriserna i Europa. Det var inte förrän den stora depressionen och Keynes som Keynesiansk ekonomi kom till och man löste dessa kriser på några olika sätt. Sedan dess har ekonomiska kriser sett annorlunda ut. Idag ser man inte kriser på samma skara som man såg då, utan idag är kriserna kortare och återhämtningarna snabbare. Till exempel så var 2008 (så stor som den var), den största finansiella krisen sen den stora depressionen, och vi kände inte av den längre mot 2012. Den varade alltså i 4 år, medan den stora depressionen skapade bokstavligt talat svält och hunger, död och misär i nästan ett decennium.

Kryptovalutor

KryptovalutorDet är med all denna historia som kryptovalutor nu kommit till. Många vill gå ifrån Keynesiansk teori, då de anser att det bringar med sig mycket manipulation, artificiell ekonomi och mindre kontroll, vilket är sant. För att Keynesiansk ekonomi ska fungera behöver du en central bank, och har du en central bank så kontrollerar den här central banken hela ekonomin. Landet förlitar sig alltså på centralbanken. Inte bara för att ta hand om kriser, utan även vid behov av pengar så kan regeringen helt enkelt be centralbanken om pengar och centralbanken kan emot folkets vilja helt enkelt trycka mer pengar, vilket sänker värdet på pengarna hos folket.

För att lösa detta kom kryptovalutor till, där de lik guld finns i en begränsad mängd och inte kan tryckas artificiellt. Utöver det så finns det många andra fördelar med kryptovalutor som enbart teknologin kan tillföra. Just därför är kryptovalutor intressant och mitt intresse för dem är rätt så stor. Att handla kryptovalutor är även det roligt då kryptovalutor är så pass nytt och priserna är så volatila. Dock så siktar man på prisstabilisering inom den kommande framtiden. Man hoppas hitta rätt kryptovaluta, göra en vinst och sedan hoppas på prisstabilisering och en anledning att verkligen använda kryptovalutan.

Fortsätt läs bloggen för mer om kryptovalutor och annat!

Kommentarer är stängda.